OSMO Việt Nam đồng hành cùng 282 Design tham dự triễn lãm tại Hà Nội